Project Overpelt: Locatie Burgemeester Van Gaalstraat 9